Bedömning

I slöjden jobbar vi med att utveckla dessa förmågor:

  • att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Texten är hämtad från Skolverkets hemsida. Läs mer här: Skolverket - kursplan, slöjd

Ett kunskapskrav i slutet av nian är dessutom att Pröva och Ompröva. Här är en film som beskriver vad det handlar om: